SUASOR

DORADZTWO, OPINIE, EKSPERTYZY LINGWISTYKA ORAZ RETORYKA
SUASOR proponuje doradztwo, opinie oraz ekspertyzy w zakresie szeroko rozumianych problemów lingwistycznych (językoznawczych) oraz z zakresu nauki o literaturze w następujących obszarach:
  • a. naruszenia praw autorskich (problem plagiatów w utworach literackich),
  • b. poprawności używanych w znakach towarowych nazw,
  • c. w zakresie naruszeń w ww obszarach.
Także w zakresie retoryki, w tym sposobów użycia języka w życiu publicznym:
  • a. technika wystąpień publicznych,
  • b. analiza wystąpień publicznych,
  • c. technika debat i dyskusji.
Prof. Jakub Z. Lichański jest specjalistą w zakresie retoryki, kierownikiem Pracowni Badań Historii i Teorii Retoryki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcą w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza, a także członkiem The International Society for the History of Rhetoric, Polskiego Towarzystwa Retorycznego oraz Rady Języka Polskiego.

Doświadczenie (najciekawsze sprawy):
  • przygotowałem opinię, jako biegły w sprawie naruszenia praw autorskich J.R.R. Tolkiena w Polsce (sprawa zakończyła się pozytywnie),
  • przygotowałem opinie dotyczące poprawności używanych w znakach towarowych nazw (m.in. wiśniówka oraz żytnia) - sprawy zakończyły się pozytywnie,
  • przygotowywałem opinię, jako biegły, w sporze o naruszenie praw autorskich pomiędzy współczesnymi polskimi pisarzami (sprawa w toku),
  • prowadzę, od 1992 roku bez przerwy, szkolenia w zakresie retoryki (głównie na dodatkowych zajęciach na różnych uczelniach polskich); doświadczenia w tym zakresie zdobywałem (i nadal zdobywam) w toku kontaktów z ośrodkami polskimi i zagranicznymi (od roku 1986 m.in. Uniwersytet Królewski w Uppsali (Szwecja), Uniwersytet w Edynburgu (Wielka Brytania), uniwersytety i szkoły wyższe w Niemczech, Kanadzie), a także - w toku wymiany materiałów przygotowywanych do publikacji w pierwszym polskim piśmie poświęconym problemom retoryki - "Forum Artis Rhetoricae", por. www.retoryka.org/FAR


[wniosek o rejestrację znaku towarowego S Suasor złożony w UP RP, Z-309279]
All rights reserved lichanski.pl © 2004
Project by Arbiter
Biogram CV | Moje zajęcia | Nowości | DORADZTWO, OPINIE, EKSPERTYZY LINGWISTYKA | Linki | Kontakt