Biogram CV

myœlenie o RETORYCE

Sięga się po retorykę nie tylko po to
by poznać same jej zasady, lecz by je zastosować.

Assertiones Rhetoricae [1577], cap. XV

Profesor dr hab. Jakub Z.LICHAŃSKI (1946) pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Jest specjalistą w zakresie historii literatury oraz retoryki, a także średniowiecznych iluminowanych rękopisów astrologicznych, historii opraw książkowych (średniowiecze-barok) oraz literatury i kultury popularnej, szczególnie literatury SF i Fantasy.

Prowadzi zajęcia z teorii i historii literatury, komparatystyki, literatury i kultury popularnej oraz retoryki na Uniwersytecie Warszawskim; prowadził i prowadzi także zajęcia praktyczne z retoryki oraz komunikacji retorycznej dla dziennikarzy, prawników oraz nauczycieli.

Opublikował m.in.:

A. prace samodzielne

 • Retoryka od średniowiecza do baroku. Teoria i praktyka (1992),
 • Polskie badania nad retoryką. Stan i potrzeby (1992) ,
 • Zarys historii retoryki od początku do upadku cesarstwa bizantyńskiego (1993, 19952 - wraz z H. Cichocką) ,
 • R. Volkmann Wprowadzenie do retoryki Greków i Rzymian (1993, 19952 - wraz z L. Bobiatyńskim i H. Cichocką - tłumaczenie i opracowanie),
 • Co to jest retoryka ? (1996, 19982),
 • O retoryce. Antologia tekstów (1997),
 • Retoryka od renesansu do współczesności - tradycja i innowacja (2000),
 • Opowiadania o ...krawędzi epok i czasów Johna Ronalda Reuela Tolkiena czyli Metafizyka, powieść, fantazja (2003),
 • Retoryka w Polsce. Studia o historii, nauczaniu i teorii w czasach I Rzeczypospolitej (2003).

A.a. hasła w słownikach i encyklopediach

 • Humanismus und Rhetorik. Osteuropa. w: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, wyd. W. Jens, G. Ueding, red. G. Kalivoda, L. Keinath, F.-H. Robling, Th. Zinsmaier, Tübingen 1998, t. 4, kol. 32-37,
 • Klassizismus, Klassik und Rhetorik. Osteuropa .w: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, wyd. W. Jens, G. Ueding, red. G. Kalivoda, L. Keinath, F.-H. Robling, Th. Zinsmaier, Tübingen 1998, t. 4, kol. 1055-1060,
 • Bizancjum w literaturze polskiej. w: Encyklopedia kultury bizantyńskiej, wyd. O. Jurewicz, Warszawa 2003, s. 78-81,
 • Bizantyńskie biblioteki. w: Encyklopedia kultury bizantyńskiej, wyd. O. Jurewicz, Warszawa 2003, s. 92-94.

B. tomy zbiorowe

 • Od Oświecenia ku Romantyzmowi. Kultura polska ok. 1800 (1996 - wraz z H. Rothe, B. Schultze),
 • J. R. R. Tolkien. Recepcja polska (1996),
 • Retoryka i badania literackie (1997),
 • Uwieść słowem czyli Retoryka stosowana (2003, t. II serii: retoryka w badaniach literackich),
 • Nauczanie retoryki w teorii i praktyce (2003, wraz z E. Lewandowską-Tarasiuk).

C. teksty staropolskie

 • M. Sęp-Szarzyński Wybór poezji (1976),
 • O zwyczaju bitwy morskiej (1983 - antologia),
 • Apophthegmata (1985 - wybór aforystyki staropolskiej),
 • M.K. Sarbiewski Wybór poezji (1986),
 • M.K. Sarbiewski Wybór poezji (wydanie dwujęzyczne 1995, 1996 - wraz z P. Urbańskim).

D. monografie pisarzy

 • Wtajemniczenia i refleksje (1986 - monografia Jana Parandowskiego),
 • Hermann Broch (1993 - zarys monograficzny Hermanna Brocha),
 • Sarmacki Castiglione - Łukasz Górnicki (1998 - monografia literacka Łukasza Górnickiego).

Przez kilka lat był stypendystą Królewskiego Uniwersytetu w Uppsali, gdzie kontynuował m.in. prace zapoczątkowane przez profesora Józefa Trypućkę nad dziejami polskich bibliotek wywiezionych do Szwecji.

Brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych a także w międzynarodowych kongresach retorycznych (Turyn - 1993, Edynburg - 1995, Saskatchewan - 1997, Amsterdam - 1999, Warszawa - 2001, Madryd-Calahorra - 2003).

Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Filologicznego, The International Society for the History of Rhetoric, Polskiego Towarzystwa Retorycznego; należy do grona autorów Historisches Wörterbuch der Rhetorik wydawanego przez Uniwersytet w Tybindze.

Zobacz też: WYBRANA BIBLIOGRAFIA Z LAT 1992-2006

Jakub Z.Lichański
Warszawa, 2007-02-27

do góry^

All rights reserved lichanski.pl © 2004
Project by Arbiter
Biogram CV | Moje zajęcia | Nowości | DORADZTWO, OPINIE, EKSPERTYZY LINGWISTYKA | Linki | Kontakt